Servei d’acollida matinal

Què és?

Per tal de facilitar la  conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, l’ AFA posa a la vostra disposició un servei d’ acollida matinal previ a l’ inici de les classes.

Aquest servei està pensat per a les famílies on els pares comencen a treballar molt d’ hora al matí i necessiten que els nens i nenes estiguin atesos mentre no comencen les classes, oferint un espai agradable i lúdic.

També està pensat per les famílies que necessiten utilitzar aquest servei d’ una manera esporàdica i puntual.

Els nens es poden deixar en qualsevol moment entre les 8:00 i les 9:00 hores del matí. En arribar a l’ escola, els nens poden esmorzar.

Tenen l’ opció de jugar amb jocs de taula (trencaclosques, construccions, etc.), pintar, o bé sortir al pati, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.