Qui som ?

La junta directiva de l’AFA Escola Manent està formada per famílies voluntàries d’alumnat de l’escola, compromeses en treballar i complementar les condicions educatives dels alumnes i promoure la cooperació entre les famílies i l’escola. La junta directiva
  1. President/a: és la persona encarregada de dirigir i representar l’associació en les relacions amb l’escola i altres institucions.
  2. Vicepresident/a: ajuda al president/a en les seves tasques i el/la substitueix en cas d’absència.
  3. Secretari/ària: encarregat/da de la gestió administrativa de l’associació, com ara la redacció de documents, la gestió del correu electrònic i la convocatòria de les reunions.
  4. Tresorer/a: encarregat/da de la gestió econòmica de l’associació, com ara la gestió dels comptes bancaris, la recollida de quotes i l’elaboració del pressupost.
  5. Vocal: membre de la junta directiva que col·labora en les tasques assignades per la junta.

Com pots participar?

La participació en l’AFA és fonamental per promoure la cooperació entre les famílies i l’escola, contribuir a la formació dels alumnes i garantir la sostenibilitat de l’associació.

Hi ha diverses formes de participar, així que tothom pot trobar un rol que s’adapti a les seves necessitats i disponibilitat.

  • Junta directiva: Pots participar formant part de la junta directiva de l’AFA. Aquesta opció implica un compromís més gran, però permet tenir una visió més amplia de l’associació i contribuir de forma més directa a la seva gestió i organització.
  • Soci col·laborador: No només pots participar de manera activa a l’AFA formant part de la junta directiva, també ho pots fer de forma puntual col·laborant en alguna activitat o servei concret. Això pot ser ideal per a les persones que no disposen de temps per comprometre’s de forma més habitual, però que volen contribuir de forma puntual.
  • Socis: Una de les formes més habituals de participar és fer-se soci de l’AFA a través del pagament d’una quota d’afiliació anual. Això permet gaudir de totes les activitats i serveis que s’ofereixen. 

Recorda que la inscripció és voluntària i pots ser associat durant el temps que vulguis mentre que els teus fills o filles romanguin inscrits al centre.

Educació Infantil

Educació Secundària (ESO)