Projecte educatiu

Els nostres objectius principals són: Formar persones íntegres intentant reforçar la convivència i l’educació en valors. Que els alumnes assoleixin una autonomia suficient per tal que ells mateixos elaborin idees i opinions pròpies i així seguir i continuar els estudis de secundària tot arribant a desenvolupar una personalitat adient a les característiques de cada alumne/a. Atendre la diversitat. Intensificar l’aprenentatge de la llengua. Potenciar l’orientació personal acadèmica i professional, sobretot a 3r i 4t de l’ESO dins l’acció tutorial.

Realitzem sortides trimestrals (d’un dia o més) completades amb d’altres activitats, moltes d’elles  dins el programa d’activitats que l’ajuntament de Santa Coloma organitza cada curs, dins el municipi i àrea metropolitana (teatre, xerrades, audicions, visites, sortides, etc). A 2n d’ESO, els nostres alumnes realitzen el treball de síntesis fora del centre.
Tota aquesta tasca sempre realitzada per tota la comunitat educativa (equip docent, pares i alumnes) i així aprendre, millorar, i progressar amb voluntat i predisposició per tirar endavant.

Educació Infantil

Educació Secundària (ESO)