Organigrama

Direcció

M. Teresa Casals Vila
[email protected]

Sots-direcció
Emilia Pérez Mayordomo
Cap d’estudis Infantil i Primària

Blanca Rubial Peñuelas 

Cap d’estudis Secundària
Yolanda Lalinde López

Professorat

Infantil i Primària

ESO