Gabinet psicopedagògic

El servei d’atenció i suport psicopedagògic està dirigit a acompanyar i orientar els alumnes, mestres i pares en tot el procés de desenvolupament i aprenentatge, mitjançant la detecció de possibles dificultats, i establint estratègies i tècniques d’ajuda adequades per a la superació i compensació de dites dificultats, amb la finalitat d’obtenir millores en els camps psicològics, pedagògics i socials.
Activitats i serveis generals
  • Assessorament al professorat del centre.
  • Assessorament a les famílies en el procés educatiu dels nens/es. Aquests assessoraments són puntuals a l’escola i mitjançant la tutora. Atenem inquietuds o dubtes concrets dels pares sobre alumnes amb dificultats.
  • Assessorament als alumnes en els camps psicològics, pedagògics i socials.
  • Coordinacions amb altres centres externs i serveis d’atenció psicoeducativa.
  • Avaluació general i informe psicopedagògic del nou alumnat.
  • Avaluació general i específica en nens/es que els professionals de l’equip psicopedagògic i la tutora considerem de risc. Entrega d’un informe psicopedagògic amb orientació, i derivació externa en aquells casos en què sigui necessari.
  • Taller d’Estudi Assistit pels alumnes de Cicle mitjà (3r i 4t de Primària), Cicle superior (5è i 6è de Primària) i alumnes d’ESO. Aquest taller psicopedagògic té com a finalitat, que els alumnes  aprenguin tècniques específiques d’estudi.
  • Orientació acadèmica i professional pels alumnes de 2n Cicle d’ESO.