Formació Continuada

La formació continua del  professorat, és una necessitat de l’escola i un dels pilars que ens ajuden a adaptar-nos a la nova pràctica educativa. . Aquesta es basa tant en la formació en centre, que implica la totalitat del professorat, com la formació més específica adreçada al professorat especialista. Tot això per tal d’anar transformant i modernitzant l’escola i d’aquesta manera, el professorat millora professionalment.

Totes aquestes formacions ens motiven a revisar el que es fa a l’escola i reflexionar en el camp de la innovació metodològica del centre.