Fem

  • Eduquem en el respecte a la llibertat individual i col·lectiva i el domini de les virtuts bàsiques de la convivència.
  • Defensem un equilibri entre la llibertat necessària de l’individu i la disciplina que regula les seves accions en el centre.
  • Treballem perquè els nostres alumnes assoleixin actituds de tolerància i rebuig cap a les discriminacions per sexe, raça, religió o altres diferències físiques, psíquiques i socials.
  • Volem  la formació integral i coherent desenvolupant tots els aspectes de les persones.
  • Oferim un seguiment i atenció a la tutoria grupal i individualitzada, adequat als interessos dels alumnes,  fins el darrer curs de l’ESO.
  • Treballem l’Educació Emocional, ja que som conscients que juntament amb l’aprenentatge i el coneixement del propi cos, seran capaços de desenvolupar les capacitats emocionals i així tenir eines per a poder prevenir els conflictes d’ordre personal i interpersonal.