Instal·lacions

2 Aules d’informàtica i audiovisuals
Aules digitalitzades (de P3 a 4t d’ESO)
Biblioteca
Aula de música
Aules per desdoblaments i grups reduïts
Taller de tecnologia
Aula de plàstica i d’audiovisuals
Laboratori
Menjador
Zones d’esbarjo
Activitats d’Educació Física en pavelló cobert