Documents d’interès

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 21-22 

AUTORITZACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DE MEDICAMENTS (PARACETAMOL/CRÒNICS)

AUTORITZACIÓ FAMILIAR PER A LA RECOLLIDA D’ALUMNES DE L’ESCOLA

AUTORITZACIÓ SORTIDA ALUMNE/A  AMB UN GERMÀ DURANT L´HORARI ESCOLAR

AUTORITZACIÓ SORTIDA ALUMNE/A DURANT HORARI ESCOLAR

AUTORITZACIONS DE SORTIDES ESCOLARS(INFANTIL I PRIMÀRIA)

AUTORITZACIÓ I GESTIÓ DE CASOS COVID 19

DECLARACIÓ RESPONSABLE INFANTIL

DECLARACIÓ RESPONSABLE PRIMÀRIA

DECLARACIÓ RESPONSABLE ESO