Blog Infantil

Objectius d'etapa

 1. Per damunt de tot, gaudir a l’escola.
 2. Adquirir autonomia en tots els àmbits per tal de resoldre situacions quotidianes superant dificultats i amb una actitud positiva.
 3. Aprendre a compartir amb els companys, col·laborant, empatitzant i aprenent a resoldre  conflictes de manera pacífica.
 4. Tenir cura del material de l’escola.
 5. Aconseguir la immersió en llengua anglesa.
 6. Desenvolupar les habilitats dels infants en llengua catalana i castellana, tot treballant la comunicació, comprensió, l’expressió i la representació per mitjà de llenguatge corporal.
 1. Iniciar-se en la lectura per tal d’adquirir, posteriorment, un domini de la mateixa i aprendre a gaudir-ne.
 2. Desenvolupar habilitats matemàtiques (identificar diferents números i lletres i reconèixer formes geomètriques).
 3. Adquirir un bon domini de la motricitat fina i gruixuda.
 4. Tenir iniciativa en el joc i fer-ne un mètode d’aprenentatge i de comunicació.
 5. Aprendre a observar l’entorn més immediat; amb curiositat i interès fent-se preguntes en relació al món natural, físic, social i material.

Tots els objectius i les activitats que els vostres fills faran a l’aula s’agrupen en tres grans àrees:

– Descoberta d’un mateix i dels altres

– Descoberta de l’entorn

– Comunicació i llenguatges