Coescolars

El nostre objectiu és  incorporar activitats que fomentin l’esport, la cultura, la tecnologia i l’aprenentatge de llengües estrangeres. Amb aquestes activitats volem donar l’oportunitat a l’alumnat de desenvolupar les seves habilitats en diferents àmbits, i així, contribuir a estimular la seva creativitat i promoure els valors d’igualtat, respecte i solidaritat promoguts des de l’Escola Manent.

  1. Piscina: per tal de fomentar l’esport i l’activitat física, oferim classes de natació per a alumnes de totes les edats. Aquestes classes es realitzen en una instal·lació esportiva amb totes les garanties i amb monitors especialitzats.
  2. Ball: per als alumnes que estiguin interessats en aquesta disciplina, oferim classes de diferents estils com ara ballet, contemporani o hip-hop. Aquestes classes es duen a terme per professionals amb gran experiència en l’ensenyament de la dansa.
  3. Música: per als alumnes que vulguin aprendre a tocar un instrument o millorar les seves habilitats, oferim classes de piano, guitarra, violí, entre altres. Aquestes classes són ofertes per professorat amb àmplia formació musical.
  4. Robòtica: per als alumnes que estiguin interessats en les tecnologies, oferim classes de robòtica on podran aprendre a dissenyar, construir i programar robots; activitat que també es realitza com activitat curricular a l’escola. Aquestes classes es fan per professionals especialitzats en robòtica educativa.
  5. Anglès: per als alumnes que vulguin millorar les seves habilitats en aquesta llengua, oferim classes d’anglès enfocades en la millora de la comprensió, la conversa i l’escriptura. Aquestes classes duen terme per professorat amb àmplia experiència en l’ensenyament de l’anglès.

També és important destacar que aquestes activitats les oferim a preus molt assequibles per les famílies sòcies de l’AFA.

Educació Infantil

Educació Secundària (ESO)