Què és l’AFA ?

L’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) és una organització sense ànim de lucre formada per famílies de l’Escola Manent que tenen com a objectiu principal col·laborar amb l’escola per millorar l’educació dels i les alumnes, fomentar la convivència dins l’àmbit educatiu i promoure la participació de les famílies en la vida escolar a través d’activitats complementàries.
La feina que es fa a l’AFA és  totalment altruista, realitzada com acte de bona voluntat i en el temps lliure dels seus membres. Els membres de l’AFA són famílies compromeses amb la millora de l’educació dels alumnes de l’escola, i treballen per organitzar activitats complementàries que contribueixen a l’educació del l’alumnat més enllà de l’educació formal. 
El finançament d’aquestes activitats es duu a terme exclusivament a través de les quotes de socis, per això és important que les famílies siguin sòcies de l’AFA i així contribuir al seu finançament i poder garantir la continuïtat de les activitats i serveis que s’ofereixen.

Així mateix, l’AFA treballa en estreta col·laboració amb el projecte educatiu de l’Escola Manent per tal de garantir que les activitats i serveis que s’ofereixen estiguin alineats amb els seus objectius educatius. A través d’aquesta col·laboració, es pot assegurar que les activitats de l’AFA contribueixen de forma significativa a la formació dels alumnes i a la creació d’una comunitat educativa més cohesionada i participativa.
L’AFA Escola Manent està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya. Aquesta organització es regeix pel sistema d’autogovern i pel principi de representació a través de la Junta Directiva, que es reuneix de forma periòdica per preparar les activitats en les quals col·laboraran durant l’any.

 

 

 

Educació Infantil

Educació Secundària (ESO)