Serveis

Servei de menjador

L’escola disposa de menjador, amb servei de càtering des dels seus inicis, per als alumnes de P3 fins a 4t d’ESO. Els alumnes són atesos per 4 monitores durant tota la franja horària que li correspon al servei (de 13h a 15h), monitoratge que treballa amb l’escola des de fa molts cursos.

Activitats extraescolars (AMPA)

L’AMPA és una entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i mares dels alumnes de l’escola. Està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya.

Gabinet psicopedagògic

El servei d’atenció i suport psicopedagògic està dirigit a acompanyar i orientar els alumnes, mestres i pares en tot el procés de desenvolupament i aprenentatge, mitjançant la detecció de possibles dificultats, i establint estratègies i tècniques d’ajuda adequades per a la superació i compensació de dites dificultats.

Servei d’acollida matinal

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, l’ AMPA posa a la vostra disposició un servei d’ acollida matinal previ a l’ inici de les classes.