Volem

Volem
  • Formar persones íntegres intentant reforçar la convivència i l’educació en valors.
  • Que els alumnes assoleixin una autonomia suficient per tal que ells mateixos elaborin idees i opinions pròpies tot arribant a desenvolupar una personalitat adient a les característiques de cada alumne/a.
  • Atendre  la diversitat.
  • Que els nostres alumnes assoleixin un bon nivell competencial en llengües.
  • Que assoleixin un bon nivell competencial en el camp científic i tecnològic.
  • Aportar als alumnes una formació sòlida per ser ciutadans lliures amb una preparació adequada per al món del treball, arrelat a la ciutat i al país, fomentant l’ús de la llibertat responsable.
  • Impulsar un canvi progressiu a nivell metodològic per tal de potenciar les habilitats de l’alumnat i així afavorir l’èxit acadèmic i professional.
  • Que els nostres alumnes assoleixin un perfecte domini de la llengua catalana.