Activitats extraescolars (AMPA)

L’AMPA és una entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i mares dels alumnes de l’escola. Està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya.

Les famílies col·laboren aportan una quota per família. 

La inscripció a la mateixa és voluntària i es pot ésser associat durant el temps en què els nostres fills/es estan inscrits al centre educatiu.

Com totes les associacions, ens regim pel sistema d’autogovern i pel principi de representació a través de la Junta Directiva. Aquesta es reuneix de forma periòdica, per tal de preparar les activitats en les quals col·laboraran durant l’any.

QUINES SÓN LES FINALITATS DE L’AMPA:
 • Col·laborar en les activitats educatives del nostre centre.
 • Organitzar activitats formatives complementàries en benefici tant de pares i mares com d’alumnes.
 • Informar i assessorar els pares i mares de les activitats pròpies de l’AMPA.
 • Potenciar la participació de la família en la vida del nostre centre educatiu.
 • Col·laborar amb el professorat i l’alumnat per un bon funcionament del centre.
 • Fomentar la convivència dins l’àmbit educatiu.
ACTIVITATS QUE REALITZEM :
 • Servei d’acollida: per conciliar la vida familiar i l’escola (de 8 a 9 hores).
 • Natació.
 • Festa de Halloween i Carnestoltes (Rua de Santa Coloma de Gramenet)
 • Festa de fi de curs.
 • Col·laborem amb els alumnes de l´ESO en la festa de Nadal per tal de finançar el viatge de fi de curs.
 • Colònies fi de curs.
 • Contacte: dimarts de 17 a 18h (Sant Silvestre, 11-13)