ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR

PARES I MARES… VOLEU FORMAR PART DEL CONSELL ESCOLAR?

 

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.
Les mares i els pares dels alumnes matriculats en un centre educatiu, per mitjà dels representants escollits en les eleccions, formen part del consell escolar del centre.
La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Tots els pares i mares que vulgueu, podeu participar d’aquest procés de renovació del Consell Escolar, presentant la vostra candidatura a Secretaria i Direcció, en les dates que rebreu properament.

El calendari consta en document adjunt:

CALENDARI PROCÉS ELECTORAL